Følelsesladet efter et spørgsmål der kendte verden.